Linggam Murti – Tatu Tresna

MARE SAN BELI NGIDANG NGENGSAPANG TATU TRESNA NE GAE ADI IPIDAN TIBAN-TIBANAN TWARA MEKABAR TIBAN-TIBANAN SING NGITUNGANG TRESNAN BELI SAKIT NE RASAYANG BELI KALAIN ADI RASA SING PERCAYA KEN UNDUKE NANGING BELI NE JANI NYAKSYANG PEDIDI NYARU-NYARU ADI TUARA KENAL MESRA GATI DITU ADI MEGANDENG TANGAN MANYING-MANYINGAN NGAJAK MUANI ELENAN REFF: BELI...SING KEL SAKIT SAKEWALA DE NYEN KENE MEN CARANE TANPA KABAR TUR MEGATIN TRESNAN BELINE YENING...SUBE EMED TERUS TERANG GEN ORAHAN...
More